Onterechte bekeuring en bezwaar maken

Je hebt een bekeuring gekregen die je onterecht vindt en waar je bezwaar op wilt maken. Hoe werkt dit met de leasemaatschappij?

Het kan gebeuren dat je als leaserijder een onterechte boete hebt ontvangen. De factuur dat wij jou hiervoor sturen heeft altijd de specificatie van de boete inbegrepen. Jij bent namelijk als bestuurder zelf verplicht om een bezwaar in te dienen als de boete onterecht is. Op de specificatie staat hoe je dit bezwaar kan indienen.

Voordat jouw bezwaar is ingediend en gehonoreerd verzoeken wij je echter wel om het boetebedrag over te maken naar de rekening van MisterGreen. MisterGreen is namelijk verplicht om het bedrag over te maken naar de desbetreffende instantie. Indien je bezwaar wordt gehonoreerd, dan zullen wij natuurlijk dit bedrag z.s.m. terugstorten op jouw rekening.

 

Machtigingsformulier aanvragen?
Wil je een machtigingsformulier aanvragen? Stuur ons dan een mail naar support@mistergreen.nl met onderstaande gegevens. Dan hebben wij alvast de nodige informatie en sturen wij het formulier zo snel mogelijk op.

Volledige naam van degene die beroep instelt: 
Geboortedatum: 
Geboorteplaats: 
Straatnaam: 
Postcode en plaatsnaam: 
Factuurnummer: