(Eerste) leasevergoeding en overige facturatie

Lees hier alles over de (eerste) betalingen en overige facturatie van jouw leaseauto.

Wat moet je weten over de facturatie van jouw leasecontract?

Bij aanvang van jouw leasecontract start de facturatie. MisterGreen zal kort na de levering van de Tesla de eerste facturen sturen. Aangezien MisterGreen vooruit factureert, zal je eenmalig twee facturen ontvangen. Hierna zal MisterGreen één factuur per maand sturen. Ter illustratie: je ontvangt omstreeks dag 14 van elke maand jouw factuur van de daaropvolgende maand. Deze factuur zal omstreeks de laatste dag van de maand worden geïncasseerd.

Wat houdt een eerste leasevergoeding in?

Met een eerste leasevergoeding verlaag je niet alleen het maandbedrag, we geven je ook een extra korting per maand. Daarnaast helpt een eerste leasevergoeding tijdens de bedrijfstoets. De eerste leasevergoeding kun je bij vroegtijdige beëindiging van je contract niet terugvorderen. In artikel 7.3 van de algemene voorwaarden wordt de eerste leasevergoeding verder toegelicht.

Wanneer moet de eerste leasevergoeding
worden betaald?

Als er een eerste leasevergoeding in je leasecontract is opgenomen dan dient deze uiterlijk een maand voor aflevering van de auto te worden voldaan.

Wanneer incasseren wij incasso's?

MisterGreen incasseert de facturen automatisch op de 30e van de maand via een incasso. Als de incasso niet lukt moet de factuur handmatig worden overgemaakt. Kijk voor problemen met incasso's op deze pagina.

Klopt er iets niet (aan jouw factuur)?

Stuur dan een e-mail naar support@mistergreen.nl en vermeld hierin het factuurnummer + jouw vraag. Wij helpen jou zo snel mogelijk om dit probleem op te kunnen lossen.