Wijziging rekeningnummer

Bankrekeningnummer wijzigen voor de automatische incasso.

Voor het wijzigen van uw bankrekeningnummer hebben wij een duidelijk leesbare kopie nodig van;

  1. Een bankpas voor- en achterzijde
  2. Een recent bankafschrift waarop duidelijk het bankrekeningnummer en de volledige naam zichtbaar zijn.

Vervolgens kunnen we het rekeningnummer voor de automatische incasso wijzigen in onze administratie.

Deze gegevens kunnen gemaild worden naar debiteuren@mistergreen.nl