Zijn de kosten voor het laden inbegrepen in mijn leasecontract?

De brandstofkosten vallen buiten de dekking van een Full Operational Leasecontract.

Ready2Share klanten hebben wel recht op vergoeding vanuit het contract.