Stroomkosten

Zitten de stroomkosten in het leasecontract?

De stroomkosten zijn gescheiden van het leasecontract, hier zit dus geen combinatie in. Bij het berekenen van de stroomkosten gaan wij doorgaans uit van 4 eurocent per kilometer.