Zijn de kosten voor het laden inbegrepen in mijn leasecontract?

De oplaad- of brandstofkosten vallen buiten de dekking van een Full Operational Leasecontract.

Ready2Share klanten hebben wel recht op vergoeding vanuit het contract.