Wat maakt investeren in MisterGreen aantrekkelijk?

Een investering in MisterGreen is een investering in een duurzaam energieproject

Investeren in MisterGreen biedt investeerders een gematigd risicoprofiel en een voorspelbaar rendement over meerdere jaren. Deze investering is daarmee vooral geschikt voor investeerders die op zoek zijn naar een stabiele belegging met een middellange beleggingshorizon. 

Juist in Nederland zal de komende jaren veel geïnvesteerd worden in duurzame energieprojecten. Ondanks de nodige aandacht de afgelopen jaren voor duurzaamheid loopt Nederland achter ten opzichte van andere landen en ook, belangrijker nog, ten opzichte van de afspraken die Nederland in Europees verband heeft getekend over de verduurzaming van de energiesector. De komende jaren zal dus een inhaalslag plaatsvinden.

Conform de afspraken in het Energieakkoord zal er de komende jaren in Nederland naar verwachting ±3.000 MW (megawatt) aan wind op land projecten worden bijgebouwd om de gewenste capaciteit van 6.000 MW in 2020 te bereiken. Deze 3.000 MW alleen al vertegenwoordigt een investeringsbedrag van naar schatting zo'n vijf miljard euro. Daarnaast zal er ook nog ±3.500 MW aan wind op zee projecten worden aanbesteed, dat gemakkelijk een investeringsbedrag vertegenwoordigt van meer dan tien miljard euro.

De verduurzaming van de Nederlandse energiesector is een onomkeerbare trend. Als privépersoon profiteert u natuurlijk al van een duurzamere samenleving maar als investeerder kunt u hier nu ook in financiële zin de vruchten van plukken!  Wanneer u investeert in MisterGreen ondersteunt  u het bedrijf in het behalen van haar missie: #endfossilfuel.