Lekke band

Wat moet ik doen als ik een lekke band heb?

Oh nee! Je hebt een lekke band, welke van de volgende situaties is op jou van toepassing? Ik heb een lekke band en kan niet verder rijden. Neem contact op met de MisterGreen alarmcentrale  (+3120 225 0051).

Wat zijn de kosten?

Bij bandenschade die niet gerepareerd kan worden, wordt het resterende profiel van de band in rekening gebracht bij de huurder. Dit komt omdat lekke banden niet gedekt worden door een omniumverzekering.

Een voorbeeld: bandenschade met een restprofiel van 6 mm. De prijs voor een nieuwe band van €500 met 8 mm profiel is €500 gedeeld door 8 mm (nieuw profiel) = €62,50 per mm. Trek 2 mm af van het resterende profiel omdat de banden niet vervangen mogen worden.

Dan is de berekening 4 mm x 62,50 € = 250,00 €.