Klachtenprocedure Private Lease

Hoe werkt het als ik een klacht wil indienen over de Private Lease auto van MisterGreen?

MisterGreen streeft ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. Ben je ontevreden over de dienstverlening, dan vragen wij je hierover contact op te nemen met je contactpersoon bij MisterGreen. Wij beschouwen klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, zodat we jou als klant beter kunnen adviseren.

Klacht indienen

Wil je een klacht indienen? Om je te verzekeren van een goede afhandeling van je klacht heeft MisterGreen een duidelijke klachtenprocedure. Elke klacht doorloopt onze interne klachtenprocedure. Maximaal vijf werkdagen na het versturen van jouw klacht ontvang je een ontvangstbevestiging met daarin vermeld wat de verwachte afhandelingsdatum is. Als we niet direct laten weten wanneer we de klacht afhandelen, laten we dit uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk weten (vermeerderd met de termijn die nodig is voor het opvragen en ontvangen van informatie van de klant). 

Een klacht indienen kan je via deze link doen of stuur een mail naar support@mistergreen.nl.

De geschillenregeling Keurmerk Private Lease

Wij doen ons uiterste best om jouw klacht op een goede manier af te handelen. Ben je het desondanks niet eens met de afhandeling van je klacht? Dan heb je het recht om een officiële klacht in te dienen. Hiervoor heeft Stichting Keurmerk Private Lease een speciale geschillenregeling bij De Geschillencommissie. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend en zal door MisterGreen zonder uitstel worden opgevolgd.

Meer informatie

Op de website van De Geschillencommissie vind je meer informatie over de geldende termijnen, de procedure, het reglement en de kosten. Je kunt ook schriftelijk contact opnemen:

De Geschillencommissie

Postbus 90600

2509 LP Den Haag