Kan ik mijn jaarlijkse kilometrage aanpassen?

Aanpassingen aan het afgesproken kilometrage is mogelijk indien de kilometerafwijking groter is dan 10%. Jaarlijks vergelijkt MisterGreen de werkelijk gereden kilometers met de contractuele kilometers en indien nodig passen wij het contract aan.

Mocht dit nog niet zijn gebeurd en wil je je kilometrage aanpassen stuur dan een mail naar support@mistergreen.nl.

Wij passen het contract altijd terugwerkend aan. Dit betekent dat we rekenen alsof het nieuwe kilometrage al vanaf het begin van de leaseperiode zo is geweest. Wordt het leasebedrag lager (bij een aanpassing naar een lager kilometrage) dan heb je feitelijk tot nu toe maandelijks teveel betaald en zal er een teruggave volgen die al in het nieuwe leasebedrag is verrekend. Andersom zal er bij een verhoging van het kilometrage een factuur volgen voor het te weinig betaalde gedeelte. Dit geldt voor alle vier de modellen:

Tesla Model 3
Tesla Model Y

Tesla Model X

Tesla Model S