Vergoeding contractovername & berijderswissel

Op deze pagina vind je de informatie over het omzetten en overnemen van externe en interne leaseovereenkomsten.


  Contractwijziging Kosten huidige debiteur Omschrijving

Situatie 1 (interne wissel) 

Ga naar stap 3

Huidige debiteur naamswijziging; 

Nieuw KvK-nummer  (Bijvoorbeeld van eenmanszaak naar B.V.)

€ 250,- Nieuw contract + administratie kosten

Situatie 2 (externe wissel)

Ga naar stap 1 & 2

Nieuwe debiteur + zelfde berijder

(Bijvoorbeeld nieuwe werkgever)

2 maanden lease termijnen

Nieuw contract + administratie kosten inclusief voertuig inspectie

Situatie 3 (externe wissel)

Ga naar stap 1 & 2 

Nieuwe debiteur + Nieuwe bestuurder

(Object overname met andere  contractvoorwaarden)

3 maand lease termijnen Administratie kosten, voertuig inspectie, stilstand en risico

Overig

Ga naar stap 3

(Bijvoorbeeld Oude Naam B.V. naar h.o.d.n. Nieuwe Naam) (dus achter huidige bedrijfsnaam vermelding erbij ‘handelend onder de naam’) € 250,- Administratie kosten

Let op: de exacte kosten vind je in de mantelovereenkomst. Dit kan verschillen per leaseovereenkomst. Daarnaast kan het zo zijn dat door actuele marktontwikkelingen zoals rentestijgingen, het leasebedrag bij overname kan gaan verschillen.

Overname leaseovereenkomst

Als de auto van debiteur wisselt dan kan je via onderstaande 2 stappen een aanvraag indienen. Hiervan is sprake als de leaseovereenkomst wordt overgenomen door een derde partij.  

Stap 1: Offerte aanvragen

Bij het aanvragen van de offerte is het handig om de volgende gegevens bij de hand te hebben:

  • Bedrijfsnaam van de nieuwe debiteur
  • Voor- en achternaam van de nieuwe berijder
  • Gewenste kilometrage van de nieuwe debiteur
  • Vanaf welke datum wilt de nieuwe debiteur de auto overnemen

Klik hier om eerst een offerte op te stellen voor een externe contractovername.

Stap 2: Definitieve debiteurenwissel aanvragen

Bij het doorvoeren van een definitieve debiteurenwissel hebben wij de volgende gegevens nodig: 

  • Recent uittreksel KvK nieuwe debiteur
  • Meest recente jaarcijfers van de nieuwe debiteur*
  • Kopie rijbewijs berijder (voor- en achterkant)
  • Kopie legitimatie tekenbevoegde
  • Zakelijk IBAN-nummer 
Klik hier om een externe contractovername aan te vragen.

Stap 3: Interne debiteurenwissel

Klik hier om een interne debiteurenwissel aan te vragen. Deze aanvraag is van toepassing indien het om een ander bedrijf binnen uw eigen organisatie gaat.
 
Doorlooptijd debiteurenwissel 
Wij vragen 14 dagen vanaf de innamedatum van de auto om de auto gereed te maken voor herinzet bij de nieuwe debiteur. 
Daarnaast kan overname/wijzigingsdatum maximaal 1 maand terugwerkend worden aangevraagd.
 
N.B. Bij een contractovername via leasetrader.nl zijn er aparte regels van toepassing, omdat er via deze weg regelmatig fraude wordt gepleegd bij het overnemen van een contract. Om deze reden willen wij met klem verzoeken om geen overname bonus af te spreken en de nieuwe debiteur dient vooraf €5000,- excl. BTW aan te betalen op het contract. Neem voor meer info contact op met contractbeheer@mistergreen.nl
 
*Wanneer er nog geen jaarcijfers beschikbaar zijn, werken wij met een eerste leasevergoeding (lees: aanbetaling). De hoogte van de eerste leasevergoeding wordt bepaald door de Krediet Commissie. Dit bedrag wordt vervolgens maandelijks verrekend met het leasetarief.