BKR Private lease

Hoe zit het met de Bureau Kredietregistratie bij een private lease contract?

Vanuit een zorgplicht en ter bescherming van jou als consument bestaat de verplichting om bij het BKR een toetsing te doen. Vervolgens wordt de financiële verplichting die wordt aangegaan bij het BKR geregistreerd. De financiële verplichting bestaat uit het bedrag van de leasetermijn wat vermenigvuldigd wordt met het aantal maanden van de looptijd die wordt afgesloten. Van dit bedrag wordt 100% genomen.

Rekenvoorbeeld:

Bij een leasebedrag van €300,- per maand (24 maanden) is de rekensom als volgt:

€300,- x 24 = €7.200,-

€7.200,- x 100% = €7.200,-

De financiële verplichting die dan wordt geregistreerd, komt in dit voorbeeld uit op €7.200,-. Hiernaast is het belangrijk dat:

  1. De catalogusprijs van de auto niet hoger is dan jouw bruto jaarsalaris.
  2. Je geen negatieve BKR-status hebt.
  3. Er geen loonbeslag ligt op je salaris.
  4. Je voldoende financiele ruimte hebt om de verplichtingen uit het leasecontract na te kunnen komen.
  5. Je goede (betalings)moraliteit hebt vanuit de externe bronnen die worden geraadpleegd. 

Op basis van de door jou aangeleverde informatie, worden een aantal controles uitgevoerd en aangegeven of je met positief resultaat door de acceptatieprocedure bent gekomen. Je krijgt in alle gevallen terugkoppeling over de uitslag en bij 'groen licht' sturen wij een bevestiging van je leasecontract!