Mogen familie, vrienden en collega's in mijn leaseauto rijden?

Hoe zit dit en wat zijn de consequenties?

Iedereen met een geldig rijbewijs mag in de auto rijden. De bestuurder (die geregistreerd staat bij MisterGreen) is wel hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele boetes en schades. Let op: Het eigen risico van bestuurders met een ingangsdatum na 17-08-2020 is € 350. Contracten van voor 17-08-2020 hebben een eigen risico van € 600.