Mogen familie, vrienden en collega's in mijn leaseauto rijden?

Hoe zit dit en wat zijn de consequenties?

Iedereen met een geldig rijbewijs mag in de auto rijden. De bestuurder (die geregistreerd staat bij MisterGreen) is wel hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele boetes en schades. Let op: Het eigen risico van bestuurders die geen ProDrive training hebben gedaan is: €600